Partion jäsenmaksu

Partio on edullinen harrastus. Maksamalla jäsenmaksun saa osallistua lippukunnan, piirin (PäPa) ja Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n toimintaan. Samalla kuulu kansainväliseen partioliikkeeseen. Maksuun sisältyy sekä Suomen Partiolaisten että partiopiirin jäsenmaksu. Jos partion aloittaa syksyllä, kattaa jäsenmaksu sekä kuluvan syksyn että tulevan vuoden jäsenyyden.

Partioon voi tutustua käymällä viikoittaisessa toiminnassa (kokouksissa) kolme kertaa tutustumassa. Tämän jälkeen on tehtävä päätös jäsenyydestä ja, jos partiota halutaan jatkaa, liittyä jäseneksi. Mikäli lapsi aloittaa partioon tutustumisen retkeltä tai tapahtumasta tai näiden kolmen kokouskerran väliin osuu lippukunnan retki tai tapahtuma, voi lapsi osallistua EVP:nä (ei-vielä-partiolaisena) yhdelle retkelle tai tapahtumaan. Kaikki partion kansainväliset matkat edellyttävät aina jäsenyyttä.

Jäsenmaksun suuruus ja jäsenlaskutuksen periaatteet

Pääkaupunkiseudun Partiolaisten alueella partion I-jäsenmaksu vuodelle 2022 on 64,50 €. Jäsenmaksu sisältää sekä Suomen Partiolaisten että Pääkaupunkiseudun Partiolaisten jäsenmaksuosuudet.

Perheen ensimmäinen partiotoimintaan osallistuva jäsen ja kaikki yli 17-vuotiaat partiolaiset maksavat I-maksun. Tämän maksun maksaneet saavat kotiinsa Suomen Partiolaisten Partio-lehden sekä Pääkaupunkiseudun Partiolaisten Heppu-lehden. Alennetun II-maksun maksavat saman perheen muut alle 17-vuotiaat partiolaiset, ja sen suuruus vuonna 2022 on 46,50 € (sisältäen piirin ja Suomen Partiolaisten osuudet). Tähän maksuun ei sisälly partiolehtiä.

Tulevan vuoden jäsenlaskut toimitetaan marraskuun alussa (piireittäin porrastetusti). Huomaa, että kaikki lippukunnassa eivät saa laskua välttämättä samana päivänä, joten omaa kannattaa odottaa. Lasku on nähtävillä myös Kuksassa.

Jäsen tai jäsenen huoltaja hyväksyy jäsenlaskutuksen periaatteet maksaessaan jäsenlaskun. Ehdot ovat nähtävissä partion jäsenyyssivulla ja niihin viitataan jäsenlaskussa. Oleellisinta periaatteissa on:

  • Maksettuja jäsenmaksuja ei palauteta
  • Jäsenmaksuja tai niiden erotuksia ei lasketa hyväksi muiden jäsenmaksuissa, vaikka jäsenlaskutusperusteet muuttuisivat jäsenmaksun maksamisen jälkeen.
  • Partiolainen katsotaan olevan jäsenetujen piirissä, kun hänet on lisätty partiorekisteriin, eikä hänen jäsenlaskunsa ole erääntynyt tai hän on maksanut jäsenmaksunsa.
  • Jäsenen tulee itse varmistaa, että jäsentiedot ovat oikein

Laskun lähetystavaksi voi valita Kuksasta paperi- tai sähköpostilaskun. Alle 15-vuotiaille jäsenlasku toimitetaan kuitenkin aina paperilaskuna, ellei maksajaksi ole valittu huoltajaa (ks. kohta huoltaja laskun maksajana). Yli 15-vuotiaille jäsenlasku toimitetaan sähköpostitse, ellei Kuksasta ole käynyt valitsemassa laskujen laskutustavaksi paperilaskua. Laskun toimitustapaa voi muuttaa Kuksassa. Maksumuistutukset lähtevät aina paperilaskuina.

Huoltaja laskunmaksajana ja E-lasku

Huoltaja voi valita itsensä jäsenlaskun maksajaksi. Tämä tapahtuu Kuksasta huoltajan tiedoista kohdasta ”huollettavat”. Tämän jälkeen huoltaja voi omista tiedoistaan valita, ottaako huollettavan jäsenlaskun paperilla vai sähköpostitse muokkaamalla kohtaa ”SP:n lähettämien laskujen laskutustapa”.

18-vuotiaat ja sitä vanhemmat voivat tehdä e-lasku-sopimuksen oman pankkinsa kanssa käyttäen omaa jäsennumeroansa.  Myös huoltajat voivat tehdä e-lasku-sopimuksen oman pankkinsa kanssa käyttäen omaa huoltajanumeroansa. Kuksa osaa ohjata huollettavien laskut huoltajan pankkiin, kunhan linkitys on Kuksassa tehty.

Jos huoltaja on virheellisesti tehnyt e-lasku-sopimuksen huollettavan numerolla (ja Kuksassa linkitys on tehty huoltajan ja huollettavan välillä), pankin tiedot ovat tallentuneetkin huolettavalle, mutta lasku lähtee huoltajan tiedoissa olevan maksutavan mukaan (eli paperilla tai sähköpostilla). E-laskua ei tällöin lähde. Huoltajan täytyy tällöin käydä purkamassa e-lasku-sopimus pankissa ja tehdä se sitten uudelleen omalla numerollaan.

Vakuutuksen voimassaolo

Lippukunnan uudet jäsenet ovat vakuutettuina jäsenvakuutuksessa heti, kun lippukunta on ilmoittanut heidät uusiksi jäseniksi Kuksa-rekisteriin. Uusien jäsenten vakuutus on voimassa ilmoituksen saapumisesta jäsenmaksun eräpäivään saakka ja katkeaa, jos laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä. Jäsen on vakuutettu, kun jäsenmaksu on voimassa.

Jäsenmaksuvapautus

Jäsenmaksusta voi anoa vapautusta. Se voidaan myöntää taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein. Vapautus on suunnattu ensisijaisesti alaikäisille ja sillä halutaan varmistaa myös vähävaraisten perheiden lasten mahdollisuus harrastaa partiota. Vapauttamista voi anoa ympäri vuoden. Vapautus tulee anoa ennen jäsenmaksulaskun eräpäivää. 

Jäsenmaksuvapautusta anotaan kirjallisesti ja kaikki anomukset toimitetaan piiriin toiminnanjohtajalle. Ohjeet jäsenmaksuvapautuksen hakemiseen löytyvät Pääkaupunkiseudun Partiolaisten sivuilta: http://www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.fi/tutustu-partioon/jasenmaksu-ja-jasenedut/.

Muut kulut

Partiolaisten tunnus on partiohuivi. Haukkavuoren Haltioiden huivi maksaa 16€ ja sen hankkimisesta saa ohjeet partioharrastuksen aloituksen yhteydessä. Uusien sudenpentujen aloitusmaksu on 20€ mikä sisältää sekä huivin että sudenpennun jäljet -kirjan. Tämän lisäksi partiolaiset käyttävät partiopaitaa, jonka saa hankittua Scandinavian Outdoor Storesta. Haukkavuoren Haltioilla on käytössä sininen partiopaita.

Retkeilytarvikkeita ei tarvitse hankkia välttämättä heti, vaan ensimmäiset retket pärjää yleensä hyvin myös lainaamalla tai käyttämällä sukulaisilta löytyviä vanhoja välineitä. Tällaisia ovat esimerkiksi rinkka, makuupussi ja puukko. Myöhemmin, kun partioharrastusta jatkaa pitemmälle, voi alkaa hankkia omiakin varusteita.

Jäsenmaksun lisäksi kustannuksia syntyy retkistä, leireistä ja tapahtumista. Tapahtumakohtaiset maksut lippukunnissa vaihtelevat noin 5–20 euron välillä. Suurleirit maksavat erilaisista tuista riippuen noin 100–200 euroa.

Lue lisää jäseneduista Suomen Partiolaisten nettisivuilta http://www.partio.fi/jasenedut